Käbi-Kada on mõeldud osavus ja sportmängudeks (täpsus, kaugus jmt.) õues ja looduses, et vähendada nutisõltuvust ja pakkuda inimestele eluliselt vahetut tegevust. Samuti tõrude, kastanimunade ja käbide metsa alla kasvama laskmiseks. Ära suuna sihi ega lase kada elusolendite suunas, et vältida õnnetusi!
Toode on valmistatud sotsiaalses ettevõttes vähenenud töövõimega inimeste kaasabil.